• Przedszkole nr 106 znajduje się przy ul. Trockiej 4 w Warszawie. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:00. Pracujemy z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat w sześciu grupach. Dzieci objęte są opieką logopedy oraz psychologa. Oferujemy dzieciom zdrowe i smaczne posiłki przygotowywane w naszej kuchni, zapewniamy stały dostęp do wody pitnej. Budynek przedszkola otacza zadbany ogród oraz nowy plac zabaw ze ścieżką integracji sensorycznej. Dzieci czerpią radość z zabaw na świeżym powietrzu. Zapewniamy wszystkim dzieciom opiekę, wychowanie i edukację w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa. Uwzględniamy indywidualne możliwości każdego dziecka. Uczymy – bawiąc, inspirujemy dzieci do rozwijania zainteresowań, wyobraźni i zdolności. Każdemu dziecku stwarzamy wiele okazji do odnoszenia sukcesów na miarę jego możliwości. Rozwijamy w dzieciach optymizm i poczucie własnej wartości. Aktywność twórczą dzieci doskonalimy stosując różnorodne formy zajęć: zajęcia i zabawy rozwijające własną inwencję dziecka, zabawy tematyczne, badawcze; spacery i wycieczki, zajęcia organizowane i dowolne, zabawy ruchowe i integracyjne. Nauczyciele w pracy z dziećmi wykorzystują interaktywne pomoce dydaktyczne: magiczny dywan, tablicę multimedialną oraz komputery, materiały edukacyjne: gry dydaktyczne, przyrządy badawcze, filmy. Zajęcia z dziećmi organizowane są zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Mocną stroną pracy naszego przedszkola jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Niektórzy nauczyciele posiadają podwójną specjalizację, a jednocześnie doskonalą umiejętności korzystając z różnorodnych form doskonalenia zawodowego. Są otwarci na nowe wyzwania i chętnie podejmują interesujące zadania i inicjatywy.

    Więcej

Sekcja szybkich linków

  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

    Z ogromną radością informujemy, że Przedszkole Nr 106 w Warszawie otrzymało dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 w wysokości 3000 zł. Otrzymane wsparcie finansowe przeznaczone na zakup nowości wydawniczych pozwoliło nam na wzbogacenie bazy dydaktycznej przedszkola oraz uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, jak również na realizację zadań promujących czytelnictwo. Wszystkie nowości najbardziej ucieszyły dzieci, które z ogromnym zainteresowaniem sięgają po nowe książeczki.

    więcej
Poznaj naszą lokalizację
Skontaktuj się z nami