Opłaty, numery kont bankowych

Opłata za wyżywienie

Dzienna stawka żywieniowa → 16 zł

Numer konta → 52 1030 1508 0000 0005 5051 5067

Szanowni Państwo

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1302/2017 w sprawie ustalania warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach - należność za wyżywienie należy uiszczać z góry, czyli do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.
Jedynie opłaty za korzystanie z posiłków w miesiącach styczeń i wrzesień mogą być wnoszone odpowiednio do 5 stycznia i 5 września.

Opłatę za wyżywienie należy wpłacać na konto bankowe:

52 1030 1508 0000 0005 5051 5067

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy płatność. 

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 16 zł (śniadanie - 4,50 zł, obiad - 8 zł, podwieczorek - 3,5zł)