ZAPISY NA DYŻURY WAKACYJNE 2022

 

 

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, iż od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 19 kwietnia 2022 r. do godz. 20.00 będzie można dokonać zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m. st. Warszawę. Zapisy na dyżury wakacyjne dokonywane będą poprzez rejestrację oraz wypełnienie wniosku w elektronicznym systemie rekrutacji na stronie internetowej: https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl.

Wniosek można wypełnić i pobrać w systemie jako plik PDF

lub                                                                                                                         

wypełnić i wysłać podpisany profilem zaufanym.

 

WAŻNE!

Papierową wersję wniosku, który nie został podpisany profilem zaufanym, należy złożyć w przedszkolu wskazanym na pierwszej pozycji, w pierwszym z wybranych przez Państwa turnusów, czyli w tzw. dyżurującym przedszkolu pierwszego wyboru.

Wnioski podpisane profilem zaufanym nie wymagają dostarczenia do placówki ich papierowej wersji.

 

Przedszkole nr 106 w Warszawie będzie pełniło dyżur wakacyjny w III turnusie, w okresie od 16 do 31 sierpnia 2022 r. Na pozostałe 6 tygodni wakacji mogą Państwo zapisać dziecko do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez m. st. Warszawę dyżurujących w czasie wakacji wg harmonogramu dostępnego w elektronicznym systemie zapisów.

 

Informacja o zakwalifikowaniu się dziecka na dyżur wakacyjny będzie dostępna od dnia 10 maja 2022 od godz. 13.00  w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostanie zakwalifikowane na dyżur wakacyjny. Informacja zostanie również przesłana rodzicom/opiekunom prawnym na adresy e-mail podane w procesie rekrutacji.

 

W terminie od 10 do 24 maja 2022 r. należy potwierdzić wolę skorzystania z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Potwierdzeniem woli skorzystania z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym na dyżurze wakacyjnym jest wniesienie w ww. terminie opłaty za żywienie dziecka na konto danej placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur wakacyjny.

Informacja o wysokości dziennej stawki żywieniowej w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym wraz z numerem rachunku bankowego do wpłat, dostępna będzie w elektronicznym systemie rekrutacji w zakładce „Oferta placówki”.

 

Począwszy od 30 maja 2022 r. od godz. 13:00 w elektronicznym systemie rekrutacji oraz w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostanie przyjęte na dyżur wakacyjny dostępna będzie informacja o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny.

 

 

 

ZAPISY NA WOLNE MIEJCA

31 maja 2022 r. o godz. 14.00 na stronie elektronicznego systemu zapisów zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę.
 

od 1 czerwca godz. 9:00 do 6 czerwca 2022 r. do godz. 16:00 można będzie składać w przedszkolu/oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej papierowe wnioski w rekrutacji uzupełniającej o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.
 

od 7 do 8 czerwca 2022 r. nastąpi rozpatrzenie przez dyrektora przedszkola/szkoły wniosków złożonych w rekrutacji uzupełniającej o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.
 

9 czerwca 2022 r. od godz. 15:00 dostępna będzie informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu dziecka jest wniesienie opłaty za żywienie.
 

10 czerwca godz. 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice będą mogli  bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 

 

Z poważaniem,

Magdalena Jończyk

Z-ca dyrektora

Przedszkole nr 106 w Warszawie