Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dyżurów wakacyjnych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę w okresie lipiec - sierpień 2024 r. Pliki z terminami/harmonogramem dyżurów do pobrania znajdują się w aktualnościach - Terminy dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę lub na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy:

https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-dyzury-wakacyjne