Organizacja dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
(zgodny z nową podstawą programową)

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna i wyrównawcza z wybranymi dziećmi, pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

8:00 – 13:00 realizacja treści podstawy programowej

8.00 – 8.15 Zabawy dowolne
8.15 – 8.45 Zabawy dydaktyczne, wprowadzenie nowych gier i zabaw, utrwalanie wierszy i piosenek. Ćwiczenia poranne
8.45 – 9.15 Czynności higieniczne , śniadanie
9.15 – 9.45 Zajęcia kierowane, inspirowane przez nauczyciela z zakresu mowy, myślenia, wrażliwości estetycznej, ćwiczenia gimnastyczne – zajęcia zgodne z podstawą programową realizowaną wg wybranego programu wychowania przedszkolnego
9. 45 – 10.30 Zabawy spontaniczne z wykorzystaniem kącików zainteresowań
10.30 – 10.45 II śniadanie, czynności higieniczne, przygotowanie do wyjścia na dwór
10.45 – 11.45 Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery i obserwacje przyrodnicze
11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne
12.00 – 12.30 Obiad
12.30 – 13.00 Czynności higieniczne, odpoczynek( dzieci 3,4 letnie), pomoc psychologiczno – pedagogiczna
13.00 – 14.30 Zajęcia dodatkowe – zajęcia umuzykalniające, gimnastyka korekcyjna. Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela, gry i zabawy z całą grupą .
14.30 – 15.00 Zabawa ruchowa, czynności higieniczne, podwieczorek
15.00 – 17.00 Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Prace
porządkowe z kącikach zainteresowań, zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci

(Zmiana dokonana Uchwałą Nr / 2019/2020r z dnia 25 08.2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian do statutu P106 na podstawie Pisma Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Be – WSP.0644.27.2020.KZI(2.KZI) z dnia 2 kwietnia 2020r dotyczącego: arkuszy organizacji przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawa.)